+389 71 758 311 [email protected]

Мисија

Posted By 3e Consulting

3e consultingе компанија кој поттикнува, промовира и развива консултантски услуги во Северна Македонија согласно највисоките меѓународни стандарди преку:

√ Спроведување на најдобрите практики за креирање и развивање на знаења и искуства на локалните консултанти;

√  Соработка и размена на искуства меѓу членовите;

√ Презентација и промоција на придобивките од користењето на консултантски услуги и

√ Заштита и поддршка на правата и интересите на консултантите.

Нашата мисија е да додадеме вредност при секој наш ангажман преку обезбедување на професионални услуги, споделување на знаењето и интегрирање на вредностите до клиентите, бизнисот и вработените.

error: Content is protected !!