+389 71 758 311 [email protected]

Misioni

Posted By 3e Consulting

3e consulting është një kompani që inkurajon, promovon dhe zhvillon shërbimet e konsulencës në Maqedoninë Veriore në përputhje me standardet më të larta ndërkombëtare përmes:

√      Zbatimi të praktikave më të mira për të krijuar dhe zhvilluar njohuritë dhe përvojën e konsulentëve vendorë

√     Bashkëpunimi dhe shkëmbimi i përvojës mes anëtarëve

√     Prezantimi dhe promovimi i përfitimeve nga përdorimi i shërbimeve të konsulencës

√     Krijimi dhe zbatimi i standardeve të larta profesionale dhe etike

√     Mbrojtja dhe mbështetja e të drejtave dhe interesave të konsulentëve.

Të shtojmë vlerë në secilin angazhim duke ofruar shërbime profesionale, duke ndarë njohuritë dhe duke integruar vlerat dhe potencialin shqëror tek klientët, biznesi dhe punonjësit.

error: Content is protected !!